Tyrimas: Savanorystės Lietuvoje portretas

2019 m. matydami spragą, kad Lietuvoje trūksta duomenų apie savanorišką veiklą arba tie duomenys yra gerokai pasenę, kadangi paskutinis tyrimas buvo atliktas 2011 metais, VšĮ Vilniaus neformaliojo ugdymo ir  savanorystės centras inicijavo ir atliko tyrimą: „Savanorystės Lietuvoje portretas“. Šiuo tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti realią savanoriškos veiklos ir savanorių padėtį visoje Lietuvoje: kokio amžiaus grupės žmonės dažniausiai savanoriauja, kokios sritys yra patraukliausios, ko trūksta, kad savanorystė taptų populiaresnė Lietuvoje, kas motyvuoja savanoriauti ir pan.

Apklausos duomenys analizuoti sugrupuojant juos į tris pagrindinius blokus: savanorystės samprata (analizuojami atsakymai į klausimus: kas yra savanorystė, iš kur sužinoma apie savanorystės galimybes, ar pritariama teiginiams, kad savanorystė – neapmokama praktika bei savanorystė – privalumas darbdaviams), dalyvavimas savanoriškoje veikloje (analizuojami atsakymai į klausimus: kaip dažnai savanoriaujama, kokiose srityse savanoriaujama, kas motyvuoja savanoriauti), nedalyvavimas savanoriškoje veikloje (analizuojami atsakymai į klausimus: kokios nesavanoriavimo priežastys, kokios savanoriškos veiklos trūksta, kaip suprantama savanorystė).

Pristatymas vyko 2019 m. gruodžio 10 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre.

Plačiau su tyrimo rezultatais galite susipažinti čia: Savanorystės Lietuvoje portretas