#TOLERANCIJA

 Kalbamės su Tolerantiško jaunimo asociacija vadovu Artūru Rudomanskiu. Apie seksualinę orientaciją, lytinę tapatybę? Koks dominuojantis požiūris ir jo pasekmės? Dalį atsakymų rasite šiame interviu!

Ar yra kažkokia teisinga seksualinė orientacija ir lytis?

Kiekvienas iš mūsų skirtingai suprantame ir išreiškiame savo seksualinę orientaciją bei lytį. Mūsų seksualinis dėmesys gali būti nukreiptas arba į tos pačios lyties, skirtingos lyties, abiejų lyčių arba į jokios lyties asmenis. Orientacija galime laikyti tai, kaip mes save matome ir suvokiame (seksualinė identifikacija), ką jaučiame žmonėms arba kaip mes kuriame santykius su žmonėmis. Lytinis identitetas nusako, kaip mes suvokiame save: moterimi, vyru, kažkuo per vidurį ar netgi už šių kategorijų. Todėl mėgindami pažinti save greičiausiai, atrasite esamuoju metu ir sau labiausiai tinkančią.

Ar egzistuoja konkrečios ribos, kurios gali mus priskirti tam tikrai kategorijai?

Lyties tapatybė ir seksualinė orientacija yra jūsų identiteto dalis. Lyčių įvairumą įrodo ir tai, kad mes įvairiais būdais išreiškiame savo vyriškumą ir moteriškumą, ir tai, kad kiti žmonės skirtingais būdais juos suvokia. Tiek istoriniuose laikotarpiuose, tiek skirtingose geografinėse teritorijose ir kultūrose seksualinė orientacija ir lytis yra skirtingai konstruojama. Ir nuolat kinta, tiek individo lygmenyje, tiek ir visuomenėje.

Kas riboja žmogaus laisvę ieškoti ir rinktis savo tapatybę?

Heteronormatyvumas, kuris reiškia mąstymą, pasižymintį ribotu požiūriu, kad asmuo gali būti tik heteroseksualus(-i). Heteroseksualumas suvokiamas kaip vienintelės, akivaizdžios ir natūralios seksualumo bei lyties prielaidos.

Jeigu žmonės patys iš savęs jaučia, kad įvairovė yra didesnė ir netelpa į heteronormatyvumo rėmus, tai kodėl jis išlieka toks įtakingas?

Heteronormatyvus mąstymas laikosi ir vis dar atkartojamas institucijose, santvarkoje, tarpasmeniniuose santykiuose bei mokantis, dirbant. Nemaža dalis heteroseksualių asmenų mano, kad reprezentuoja natūralias, teisėtas, pageidautinas ir dažnai vieninteles galimas alternatyvas būti žmogumi, bendruomenių nariu. Dėl to, kad heteronormatyvumas susijęs su mūsų kasdienybe, šios sampratos apie lytį ir seksualumą suvokiamos kaip natūralios ir yra įtakingos.

Kokios pasekmes sukelia heteronormatyvumas?

Vienas ryškiausių – patyčios, laikomos sisteminiu galios panaudojimu, kuris pakartotinai ir tyčia kenkia kitiems. Tai apima platų neigiamų patyrimų spektrą nuo pravardžiavimo iki net fizinių smurto išraiškų.

Kaip spręsti šią problemą?

Kritiškai mąstyti, nepalikti patyčias patiriančių asmenų nuošalyje. Solidarumas su asmenimis ar bendros veiklos per bendruomenes, organizacijas didina galimybes gintis ir keisti toksiškus požiūrius.