Video ciklas:
"Susipažink su..."

Šių dienų jaunimas, gyvenantis informacijos pertekliuje, neretai susiduria su problema, jog yra sunku atsirinkti jų poreikius atitinkančią informaciją. Atsižvelgdami į šią problemą, sukūrėme video ciklą, kuriame trumpai, aiškiai ir patraukliai pristatysime 4 su jaunimu dirbančias organizacijas. Šios organizacijos ne tik skatins domėtis jų veiklomis, bet ir įsitraukti į tų veiklų organizavimą ir taip tapti organizacijų dalimi.
Projektą ,,Ar žinojai?” finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.
 
„Susipažink su..“ šiomis organizacijomis:

Tolerantiško jaunimo asociacija

Asociacija specializuojasi žmogaus teisių ir jaunimo veiklos srityse, vykdo plataus spektro veiklas – mokymus, edukacinius renginius, sąmoningumo kampanijas, advokaciją, pilietines akcijas, tarpkultūrinio ugdymo užsiėmimus, reiškiant viešą poziciją žmogaus teisių klausimais, ypatingą dėmesį skiriant LGBT+ bendruomenei, pabėgėlių, migracijos sričiai.
Nori sužinoti daugiau apie organizaciją? Užsuk čia.

Lietuvos psichologijos studentų asociacija

Tai organizacija, vienijanti aktyviausius VU, VDU, MRU, LSMU, ir KU psichologijos studentus. LiPSA nariai, bendraudami tarpusavyje, dalinasi profesine patirtimi bei stengiasi plėsti visuomenės žinias apie psichologiją ir psichologus, organizuodami įvairias paskaitas, seminarus ir konferencijas.
Norėtum sužinoti daugiau apie LIPSĄ? Užsuk čia. 

Jauna Banga

Jauna banga – tai jaunų žmonių įkurta nevyriausybinė organizacija, sekanti mokslo pažangą narkotikų politikos klausimais ir siekianti užtikrinti kokybiškos, pagrįstos informacijos apie psichoaktyviąsias medžiagas prieigą. Organizacijos nariai teikia žalos mažinimo paslaugas renginiuose, organizuoja pilietines akcijas, diskusijas, mokymus, kuria video, lankstinukus ir kt. medžiagą narkotikų politikos ir žalos mažinimo klausimais.
Nori sužinoti daugiau apie organizaciją? Užsuk čia.

Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras

Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras – įstaiga, veikianti savanorystės skatinimo ir jaunimo informavimo bei konsultavimo paslaugų plėtojimo srityse. Ši įstaiga skatina ir puoselėja Vilniaus miesto gyventojų savanorišką veiklą, organizuoja ir įgyvendina įvairius projektus ir renginius savanorystės bei kita jaunimui aktualia tematika, dalijasi jaunam žmogui svarbia informacija ir teikia konsultacijas.