Projektai

Savanorystės sklaida


2015 m. sausio 2 d. – gegužės 30 d. vykdomas projektas „Savanorystės sklaida“ skirtas supažindinti ir pristatyti Vilniaus miesto ugdymo įstaigų auklėtiniams savanorystę bei skatinti juos būti pilietiškais ir savanoriauti įvairiose srityse veikiančiose organizacijose. Projektą remia Provident Polska S. A. filialas „Provident Finansai“ (į. k. 303058727).

Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas


2014 m. sausio 15 d. – 2015 m. liepos 30 d. projektas „Savanorystės bendruomenės kūrimas ir vystymas“ (Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-04-006, vykdomas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioritetą „Mokymasis visą gyvenimą“ įgyvendinimo priemonę VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“) buvo vykdomas kartu su Lietuvos verslo konfederacija. ICC Lietuva. Projektas skirtas 16–29 m. NEET (niekur nedirbančiam, nesimokančiam) jaunimui. Projekto metu jaunuoliai turėjo galimybę dalyvauti 3 dienų mokymuose ir po jų atlikti praktiką nevyriausybinio sektoriaus organizacijose, biudžetinėse įstaigose.

kuriame-lietuvos-ateiti