KAS MES?

Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras – įstaiga, veikianti savanorystės skatinimo ir jaunimo informavimo bei konsultavimo paslaugų plėtojimo srityse. Ši įstaiga skatina ir puoselėja Vilniaus miesto gyventojų savanorišką veiklą, organizuoja ir įgyvendina įvairius projektus ir renginius savanorystės bei kita jaunimui aktualia tematika, dalijasi jaunam žmogui svarbia informacija ir teikia konsultacijas. Siekdama įgyvendinti savo tikslus ir uždavinius, bendradarbiauja su Lietuvos valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, organizacijomis, kitų miestų savivaldybių, užsienio valstybių įstaigomis.

Vizija

Moderni, bendradarbiaujanti, savanoriška veikla užsiimanti įstaiga, kuri:

  • bendradarbiauja su savanoriška veikla užsiimančiomis organizacijomis;
  • padeda pavieniams savanoriams ir organizacijoms rasti vieniems kitus;
  • skatindama pilietiškumą prisideda prie pilietinės visuomenės kūrimo;
  • plečia savanorišką Vilniaus miesto gyventojų veiklą ir jos atlikimo vietą;suteikia galimybę visapusiškam tobulėjimui, kuris reikšmingas kokybiškos savanoriškos veiklos vykdyme.

Misija

Skatinti, skleisti ir populiarinti savanoriavimo idėją tarp įvairaus amžiaus, religinių ir politinių įsitikinimų, išsilavinimo, socialinės padėties ar bet kurios lyties Vilniaus miesto gyventojų, įtraukiant juos į savanorišką veiklą įvairiose srityse..

Tikslas

 VšĮ Vilniaus jaunimo informavimo ir savanorystės centro tikslas –  organizuoti ir vykdyti savanorystės skatinimo, plėtojimo, visuomenės komunikavimo projektus. Informuoti ir konsultuoti jaunimą apie mokymasi , darbą ir praktiką, laisvalaikį ir kitas aktualias jaunimo sritis.

Istorija

  • VšĮ Savanorių centras buvo įsteigtas Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro 1998 m. vasario 10 d. Vilniuje.

  • 2006 m. lapkričio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybė tapo VšĮ Savanorių centro viena iš dalininkų, o 2012 m. birželio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybė tapo vienintele VšĮ Savanorių centro dalininke

  • 2017 m. liepos 26 d. VšĮ Savanorių centro pavadinimas pakeistas į VšĮ Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras

  •  2021 m. sausio 20d.  VšĮ Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centro pavadinimas pakeistas į VšĮ Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras