Bendradarbiaujame

VšĮ Savanorių centras ne tik informuoja potencialius ir esamus pavienius savanorius apie galimas savanorystes vietas, bet ir bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis padėdamas plėsti jų jau vykdomą savanorišką veiklą, pagelbėdamas ją koordinuojant bei ieškodamas pageidaujamų savanorysčių konkrečiam organizacijos poreikiui.