Apie mus

Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras nuo 2020-11-09 iki 2020-11-30 veiklą vykdys nuotoliniu būdu.

Nuo 2020-11-16 iki 2020-11-20 vyks vaikų rudens poilsio stovykla „Savanorystė man tinka“ nuotoliniu būdu. Stovyklą dalinai finansuojama iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų.

VšĮ Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras – įstaiga veikianti savanorystės skatinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų plėtojimo srityse. Centras vykdo neformaliojo ugdymo kokybės stebėseną, teikia metodinę pagalbą šiose srityse veikiančioms įstaigoms, skatina ir skleidžia Vilniaus gyventojų savanorystę. Siekdama įgyvendinti savo tikslus ir uždavinius, bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis bei organizacijomis, kitų miestų savivaldybių, užsienio valstybių įstaigomis ir organizacijomis. Taip pat organizuoja arba vykdo ir prižiūri pagal sutartis su kitais fiziniais ar juridiniais asmenimis organizuojamus renginius.
 • Misija.

  Skatinti, skleisti ir populiarinti savanoriavimo idėją tarp įvairaus amžiaus, religinių ir politinių įsitikinimų, išsilavinimo, socialinės padėties ar bet kurios lyties Vilniaus miesto gyventojų, įtraukiant juos į savanorišką veiklą įvairiose srityse.

  Vizija.

  Moderni, bendradarbiaujanti, savanoriška veikla užsiimanti įstaiga, kuri:

  • bendradarbiauja su savanoriška veikla užsiimančiomis organizacijomis;
  • padeda pavieniams savanoriams ir organizacijoms rasti vieniems kitus;
  • skatindama pilietiškumą prisideda prie pilietinės visuomenės kūrimo;
  • plečia savanorišką Vilniaus miesto gyventojų veiklą ir jos atlikimo vietą;
  • suteikia galimybę visapusiškam tobulėjimui, kuris reikšmingas kokybiškos savanoriškos veiklos vykdyme.
 • Istorija.

  ·         VšĮ Savanorių centras buvo įsteigtas Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centro 1998 m. vasario 10 d. Vilniuje.

  ·         2006 m. lapkričio 15 d. Vilniaus miesto savivaldybė tapo VšĮ Savanorių centro viena iš dalininkų, o 2012 m. birželio 6 d. Vilniaus miesto savivaldybė tapo vienintele VšĮ Savanorių centro dalininke

  ·         2017 m. liepos 26 d. VšĮ Savanorių centro pavadinimas pakeistas į VšĮ Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centras

            2020 m.  VšĮ Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centro pavadinimas pakeistas į VšĮ Vilniaus jaunimo informacijos ir savanorystės centras

  Pagrindinis VšĮ Vilniaus neformaliojo ugdymo ir savanorystės centro tikslas –  organizuoti ir vykdyti savanorystės skatinimo, plėtojimo, visuomenės komunikavimo ir neformaliojo ugdymo sričių projektus:

  ·         organizuoti ir vykdyti konferencijas, seminarus, mokymus bei kitus savanorystės ir neformaliojo ugdymo renginius, užtikrinant svarbiausių Vilniaus miesto savanorystės renginių tęstinumą;

  ·         užtikrinti modernią savanorių vadybą, leidžiančią esamomis finansinėmis sąnaudomis siekti aukštos renginių kokybės;

  ·         plėtoti neformaliojo švietimo paslaugų teikimą ir užtikrinant tolygų paslaugų pasiskirstymą Vilniaus mieste bei vykdant visuomenės užimtumo, tobulėjimo, kūrybinių gebėjimų skatinimo ir jų realizavimo galimybių suteikimo funkcijas;

  ·         vykdyti neformaliojo švietimo paslaugų teikimo Vilniaus mieste analizę, stebėseną ir kokybės vertinimą bei užtikrinti metodinės paramos ir konsultacijų teikimą neformaliojo švietimo paslaugas teikiančioms įstaigoms;

  ·         bendradarbiauti su Lietuvos, užsienio valstybių asmenimis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuojančiomis savanorystės ir neformaliojo ugdymo projektus;

  ·         skatinti visuomeninį socialinį aktyvumą tarp bendruomenių ir įvairių grupių asmenų;

  ·         skatinti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo idėjas ir vykdyti kitą įstatymų nedraudžiamą veiklą.

  Kaip prisijungti:

  • Apsilankykite Facebook puslapyje – VšĮ Savanorių centras ir paspauskite gauti naujienas (get notifications);
  • Užsukite į svečius adresu Vilniaus g. 22, II aukštas, Vilnius jaunimo informacijos ir savanorytės centras;
  • Užpildykite Savanorio anketą – ČIA >>  ir gaukite Savanorių centro naujienlaiškius kiekvieną savaitę su naujausiais savanorystės pasiūlymais!